Skip to content

Op deze website is onderstaande disclaimer van toepassing

 

  • Hoewel de informatie op deze website (www.creavidesign.nl) met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan CreaviDesign geen garantie bieden dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
  • Producten en diensten op het gebied van de privacy van persoonsgegevens, moeten altijd door de opdrachtgever worden gecontroleerd, aangevuld en gepersonaliseerd. CreaviDesign kan niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer deze zaken niet goed zijn geregeld op de websites van haar klanten.
  • CreaviDesign aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, noch voor informatie op de websites waarnaar wordt verwezen.
  • De copyrights van al het beeldmateriaal op deze internetsite komen toe aan de rechthebbenden. Gebruik van dit fotomateriaal is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Creavidesign.
  • Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • Door het bezoeken van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.