Skip to content

Op al onze producten en diensten, zijn de ‘Algemene Voorwaarden Creavidesign’ van toepassing.

 • Creavidesign zal te allen tijde haar uiterste best doen alle overeengekomen taken zo goed mogelijk uit te voeren, maar kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies op enigerlei wijze. Zoals winstderving, gegevensverlies, bedrijfsonderbreking of overige zakelijke schade door tijdelijke onderbreking van de beschikbaarheid van website, server, dataopslag of anderszins.
 • Het aanbod in een offerte, is 60 dagen geldig.
 • Artikel 6. Hosting en All-in contracten
  6.1 Hosting en All-in Beheer, zijn per kwartaal opzegbaar, en worden telkens met 3 maanden verlengd.
        Voor de overige All-in Pakketten geldt een contractduur van 2 jaar.
  6.2 Er geldt een opzegtermijn van één maand voor de afloop van het contract.
  6.3 Het eerste Maandbedrag is verschuldigd over de maand dat de website live wordt gezet, uiterlijk 1 maand nadat de werkzaamheden zijn begonnen.
  6.4 Facturering gebeurt in overleg per kwartaal/jaar.
  6.5 Behalve voor All-in pakketten, geldt dat de jaarlijkse kosten voor de domeinregistratie apart worden doorberekend.

Aanvullende Voorwaarden /werkwijze Logodesign:

 • Met een ingevulde vragenlijst en uw aanwijzingen als uitgangspunt, worden 2 a 3 BasisOntwerpen gemaakt voor het logo.
 • Hieruit wordt er 1 gekozen, die in goed overleg verder uitgewerkt zal worden
  (we kunnen natuurlijk ook uitgaan van een bestaand logo, of eigen idee).
 • Hiervoor geldt wel, dat er niet oneindig gewijzigd kan worden. Daarom is er een maximum gesteld van 3 wijzigingsrondes binnen het budget.
 • Het eindresultaat wordt u in alle gangbare formaten ter beschikking gesteld, zodat u het kunt gebruiken voor diverse doeleinden.
 • In overleg wordt hiermee uw persoonlijke visitekaartje opgemaakt en gedrukt.
 • U krijgt 200 visitekaartjes van ons cadeau!

Download hier de volledige tekst van onze Algemene Voorwaarden.